Ich wünsche allen friedlichen Menschen der Welt ein erfolgreiches neues Jahr 2024
I wish all the peaceful people of the world a successful New Year 2024
Желаю всем мирным людям мира успешного Нового 2024 года

CZECH
GERMAN

"Hudba vyjadřuje nevyjadřitelné"
- Bedřich Smetana

Hudební svět slaví  v roce 2024 200 let od narození Bedřicha Smetany.

Bedřich SmetanaBedřich Smetana 2.3.1824, Litomyšl - 12.5.1884, Praha
Hudební skladatel, dirigent, koncertní pianista, hudební pedagog, hudební kritik


Ve věku 50 let ztratil Beřich Smetana zcela sluch. Nejdůležitější díla, která ve svém životě vytvořil, už nemohl slyšet. Bedřich Smetana položil základ českému hudebnímu povědomí. Jeho prozíravost a vlastenectví ovlivnily zejména  budoucí generace českých skladatelů ve všech hudebních oblastech, tradiční lidovou hudbu nevyjímaje.

Bedřich Smetana - Libuše, Předehra
Živý záznam z Národního divadla v Praze
Orchestr Národního divadla, dirigent Maestro Jaroslav Kyzlink
 
Lyre100x100


"Musik drückt das Unausdrückbare aus"
- Bedřich Smetana

Die musikalische Welt feiert im Jahr 2024 das 200-ste Geburtsjahr von Bedřich Smetana.

Bed5ich Smetana

Bedřich Smetana 2. 3. 1824, Litomyšl - 12. 5. 1884, Praha
Musikkomponist, Dirigent, Konzertpianist, Musiklehrer, Musikkritiker


Mit seinen 50 Jahren verlor er gänzlich das Gehör. Seine bedeutensten Werke, die er in Leben schuf, konnte er nicht mehr hören.  Bedřich Smetana legte den Grundstein für das tschechische musikalische Bewustsein. Sein Weitblick und Patriotismus beeinflussten besonders prägend kommende Generationen der tschechischen Komponisten in allen musikalischen Bereichen, die traditionelle Volksmusik nicht ausgenommen..

Bedřich Smetana - Libuše, Overtüre
Live Mittschnitt aus dem Nationaltheater in Prag
Orchester des Nationaltheaters, Dirigent Maestro Jaroslav Kyzlink

Lyre100x100